LOGO_H.jpg

תמיכות שנה 2023
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2023
להורדת קובץ התבחינים למתן תמיכות לשנת 2023 לחץ כאן
  
להורדת קובץ הרכב סלי מזון לתבחין רווחה לשנת 2023 לחץ כאן